CR16 ทัวร์เชียงราย 3วัน 2 คืน 5,600 บาท โดยรถตู้ เริ่มจากกทม.


วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-เชียงราย
18.00น. นัดพบปกันที่ ปั๊มน้ำมันปตท. วิภาวดีตรงข้ามมหาวิทลัยหอการค้า
18.30น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ เชียงรายสุดแดนสยาม ด้วย รถตู้รุ่นใหม่ล่สุด VIP เบาะปรับเอนนอนพร้อม ทีวี คาราโอเกะ
วันที่สอง วัดร่องขุ่น ดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงราย
07.00น. ถึง วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในฤดูหนาว ช่วงยามเช้าวัดนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอก สวยงาม
09.00น. เดินทาง เข้าสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเมียงราย พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมแสนภู ( มื้อที่1) 
10.00น. เที่ยว ชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในตำหนักจะมีดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มีรูปปั้นเด็กตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญญาลักษณ์ที่โดดเด่นของสวนแห่งนี้
12.00น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยมที่อำเภอแม่สาย ( มื้อที่2 ) 
13.00น. ถึงอ.แม่สาย ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แล้วข้ามฝั่งไปพม่าที่ อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิมสตอเบอร์รี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย
16.00น. เดินทางมุ่งหน้า สู่เมืองเชียงราย 
18.00น. พร้อมบริการอาหารเย็น(มื้อเย็น) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยแม่สลอง เชียงราย
05.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้า 
07.30น. บริการอาหารเช้าที่ภูชี้ฟ้า(มื้อที่4) หลังจากนั้น ชมวิวภูชี้ฟ้าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
09.00น. ชม ดอยผาตั้ง มีวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกและลำน้ำโขงที่จุดชมวิวผาบ่อง จากนั้นแวะรับประทานอาหาร (มื้อที่5)
14.00น. เดินทางสู่ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบ ดอกซากุระหรือดอกพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลด้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล
จากนั้นเดินทางขึ้นดอยแม่สลองนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่ยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
18.00น. เดินทางเข้าเมืองสู่เชียงราย เข้าพักที่โรงแรมแสนภู โรงแรมที่ใหญ่ใจกลางเมืองเชียงรายจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6) ชมเมืองเชียงราย...ถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธนาศัย
วันที่สี่ ดอยอ่างขาง จุดชมวิวกิ่วลม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ
07.00น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่7) 
07.30น. จากนั้นเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง แวะชม ชุดชมวิวกิ่วลม ที่เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม เที่ยวชมสวน80 สวนกุหลาบอักฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งในแต่ละจุด นั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณภาพท้องถิ่นจริงๆ 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่8) ท่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง 
สุดโรแมนติกจริงๆร้านนี้นำเอาผักผลไม้สดๆมาปรุงอร่อยสมราคา จากนั้นลงจากดอยอ่างขาง 18.00น
 แวะรับประทานอาหารเย็น คณะทัวร์จ่ายเอง 
20.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กทม.
05.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน
 
อัตราค่าบริการ
รถตู้ ราคา 5,600 บาท/ท่าน เริ่มต้นที่ 9 ท่าน
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 8 มื้อ 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศน์ตลอดการเดินทางโดยโทรสำนักงาน
โทรสำนักงาน 02-8139228, 02-8058800, 02-4290553, 08-4290545, 02-4290523, 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 086-3089035 แฟกต์ 02-8139227, 02-4290554 e-mail: sm789@hoytmail.com
Visitors: 1,499