CR16 FD ทัวร์เชียงราย 3วัน 2คืน 10,500 บาท เดินทางโดยแอร์เอเชีย รวมทุกอย่างแล้ว


วันที่แรก สนามบินดอนเมือง เชียงราย วัดร่องขุ่น ดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ภูชี้ฟ้า
07.00น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ทีมคอยให้การต้อนรับ 
08.10น. เหินฟ้าโดยเที่ยวบิน FD3203 สายการบินแอร์เอเชีย
09.30น. ถึงสนามบินเชียงราย หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดร่องขุ่น ชมศิลปอันอ่อนช้อย สถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในฤดูหนาว ช่วงยามเช้าวัดนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอก สวยงาม หลังจากนั้นสักการะ อนุสาวรีย์พ่อมุนเมียงราย เดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยตุง 
11.30น. เที่ยวชมตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนัก เป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านกับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาว ตกแต่งอย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการ ประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มีรูปปั้นเด็กตัว หรือ ความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้
12.00น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยม ( มื้อที่1 )
13.00น. ถึงอ.แม่สาย ช็อปปิ้งสิรค้าพื้นเมือง แล้วข้ามฝั่งไปที่พม่าที่ อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิม สตอเบอร์รี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย
14.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้า 
19.00น. เข้าที่พักที่ภูชี้ฟ้าฮิลล์หรือเทียบเท่า บ้านที่สามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบ พร้อมบริการอาหารมื้อเย็น ( มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยแม่สลอง เชียงราย
05.00น. มุ่งหน้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด แห่งเดียวที่นี่ ภูชี้ฟ้า 
07.30น. บริการอาหารเช้าที่ภูชี้ฟ้าฮิลล์ ( มื้อที่3 ) 
08.30น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นดอยที่มีการปลุกทิวลิป ( ตามฤดูกาลส่วนใหญ่ ช่วงหน้าหนาว) มีทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกและลำน้ำโขงที่จุดชมวิวผาบ่อง จากนนั้นแวะรับประทานอาหาร (มื้อที่4) ที่อำเภอแม่จัน
14.00น. เดินทางสู่ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบดอกซากุระ หรือ พญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวนงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพสุสานนายพลด้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลองจุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้ที่กว้างไกล จากนั้น เดินทางขึ้นยอดดอยแม่สลอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครรินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
18.00น. เดินทางเข้าสู่มืองเชียงราย นับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่5) ชมเมืองเชียงราย เดินถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ดอยอ่างขาง จุดชมวิวกิ่วลม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สนามบินเชียงใหม่ กทม.
06.00น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) จากนนั้นเดินทางสู่ดอยอ่างขาง ดอยที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
09.00น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง แวะชมจุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม เที่ยวชม สวน80สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่นได้ของคุณภาพท้องถิ่นจริงๆ 
12.00น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่7 ) ที่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง สุดโรแมนติกจริงๆ ร้านนี้นำเอาผักผลไม้สดๆมาปรุงอร่อยสมราคา จากนั้นลงจากดอยเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินเชียงใหม่
16.00น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ เตรียมเช็คอิน
17.30น. เหินฟ้าโดยเที่ยวบิน FD3432 
18.40น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน
 
รถตู้ ราคา 10,500 บาท / ท่าน
 
อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 2 คืน ภชี้ฟ้า,เชียงราย
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,500