TCM211 ทัวร์เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ 3วัน 2คืน 5,900 จากกทม. แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่


วันที่หนึ่ง กทม.เชียงใหม่
17.00  นัดพบกันที่จุดนัดพบของทางคณะ หรือปั๊ม ปตท วิภาวดี ที่ตรงข้ามมหาลัยหอการค้า
18.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดนรถตู้ปรับอากาษวีไอพี
วันที่สอง เชียงใหม่ อนุสาวรีย์ครูบาศรรวิชัย พระธาตุดอยสุเทพ ดอยปุย พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ ม่อนแจ่ม
06.00 ถึงเชียงใหม่ ทำธุรส่วนตัว คณะทัวร์ทุกท่านรับประทานอาหาร (มื้อที่1) ออกเดินทางนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
07.00 ออกเดินทางนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวง ชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก้2สองชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่
ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดสำคัญในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และเดินทางต่อไปดอยปุย ดอยที่ท้าลมหนาวและปกคลุมไปด้วยหมอกที่สวยงาม
10.00 ออกเดินทางไปยัง พระตำหนักภูพิงค์"พิงคัมพร"กับ"ภูพิงคราชนิเวศน์" พระตำหนักแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตภาคเหนือ
เดินทางชมฟาร์มกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อที่สวยที่สุด ที่อำเภอแม่ริมรับประทานอาหารกลางวัน (ม้อที่2) จากนั้นเดินทางชมม่อนแจ่ม ยอดดอยที่สวยอีกหนึ่งดอย ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ และซื้อผักผลไม้ เมืองหนาว และออกเดินทางไปที่เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี(สวนสัตว์กลางคืน)
ชมสัตว์ต่างๆเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ตั้งอยุ่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่3)และเดินชมถนนคนเดินไนท์บาซ่าและเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เชียงใหม่
วันที่สาม เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-น้ำตกแม่กลาง-บ้านถวาย-ตลาดม้ง พระธาตุจอมทอง หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง สันกำแพง คุ้มขันโคก
04.00 ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย รับประทานอาหารมื้อเช้า (มื้อที่4) และเที่ยวชมบรรยากาศช่วงเช้ากับอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย 
นำคณะทุกท่านออกเดินทางกราบไหว้นมัสการพระธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ คำว่า"พระมหาธาตุ นภเมทนีดล" มีความหมายว่า"พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน" ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่
12.30  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังร้านขายของที่ระลึกค่ะ เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว และของฝากที่ทำขึ้นจากไม้ ด้วยฝีมือของชาวเขา รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังอาหารมื้อกลางวันนำท่านเดินทางต่อ น้ำตกวชิรธารเที่ยวน้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่
เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกแม่กลางเป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สายน้ำอันเย็นฉ่ำที่ตกผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ น้ำตกจากหน้าผาสูง ประมาณ100เมตร ไหลพวยพุ่ง
มาสู่โกรกเขาซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่  มีชื่อว่า วังน้อยและวังหลวง และเดินทางต่อนมัสการ พระธาตุศรีจอมทอง
16.30 นำคณะแวะเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ซื้อของที่ระลึก ของฝาก หลังจากนั้นบริการอาหารมื้อเย็นที่เชียงใหม่ คุ้มขันโตก (มื้อที่6) และชมการแสดงหลังจากนั้นเช็คอินท์เข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่พักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศเย็นสบายภาคเหนือ
วันที่สี่ เวียงกุมกาม พระธาตุลำปางหวง
07.00 บริการอาหารเช้า(มื้อที่7) มุ่งหน้าสู่เวียงกุมกามเมืองตำนานในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีเวียงเชียงใหม่ขึ้นมา เป็นแหล่งโบรสณสถานสำคัญ
12.00 บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่8) 
13.00 หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ลำปาง หลังจากนั้นเดินทางไปชมความสวยความงามของพระธาตุลำปางหลวง ชมเงาพระธาตุหัวกลับ และหน้าบันแบบม้าต่างไหม ศิลปที่หาชมยากในปัจจุบัน
18.30 เดินทางกลับกรุงเทพรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นเดินทางกลับกทม.
วันที่5 กทม.
05.00 ถึงกทม.ด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์
 
ราคา5900 บาท
 
อัตรานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ รถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่า ที่พัก 2 คืน ที่เชียงใหม่ 
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเข้าชม  สถานที่ท่องเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,499