TP210 แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 3วัน 2คืน 4,900 บาท รถตู้ รวมทุกอย่างจาก กทม.


วันที่หนึ่ง วันแรก กรุงเทพ แม่ฮ่องสอน

19.30 น. นัดพบกันที่ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

20.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สู่ออบหลวง ด้วยตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด

วันที่สอง ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำและจองกลาง พระธาตุดอยกองมูล

08.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงรับปนะทานอาหารเข้าร้่นหน้าอุทยานในบรรยากาศยามเช้า (มื้อที่ 1) ซึ่งจุดนี้เป็น Unseen in Thailand

ชมแกรนด์แคนยอนแมืองไทยสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศนบริเวณสะพานเชื่อมภูเขาสองลูกเข้าด้วยกัยสามารถเก็นวิวได้กว้างไกล จากนั้นเดินทางไปยังสวนสนบ่อแก้วชมทิวทัศน์

ของสวนสนสามใบที่ขึ้นในระดับน้ำทะเลที่ 1,000 เมตรึ้นไปปลูกเป็นแถวแนวยาวสวยงาม

10.30 น. นำชมถ้ำแก้วโกมลหรือถ้ำหิมะน้ำแข็ง ซึ่งเป็น Unseen in Thailand ผลึกแร่ที่ใสซึ่งเป้นหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่ประทับใจ 

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.00 น. เข้าชมทุ่งดอกบัวตอง แห่งดอยแม่อูคอ ดอยที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองเต็มดอย(ดอกบัวตองปีนี้บานประมาณวันที่ 11 พ.ย. และจะชมได้ถึงสิ้นเดือนพ.ย.

หลังจานั้นจะนำชมถ้ำปลาเพื่อเป็นการทดแทนทุ่งดอกบัวตอง)

17.00 น. เที่ยวชมวัดจองคำและจองกลาง วัดที่มีกศิลปล้านนา สถาปัตยกรรมที่คงเป็นความล้านนา หลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาสามารถชมได้จากวัด

ที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ และในช่วงเย็นโดยรอวัดจะมีชาวบ้านพื้นถิ่นนำสินค้ามาจำหน่าย บรรยากาศเย็นๆกับโรตีที่แม่ฮ่องสอนไม่แพ้ที่ปาย..ค่ะ จากนั้นเดินทาง

ขึ้นสู่ดอยอันศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุเพื่อเป็นศิริมงคล ชมบรรยากาศรอบเมืองแม่ฮ่องสอน

18.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนบ้านรักไทย บ้านชาสา จากที่พักสามารถมอ

เห็นหมู่บ้านรักไทยแบบ 180 องศา หรือสนใจพักในเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนัน้เดินถนนชมถนนคนเดิน กับบรรยากาสเย็นสบายๆ

(กรณีพักในเมือง)

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรยากาศเมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน

วันที่สาม ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านกะเหรี่ยง วัดน้ำฮู ศุนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ปายแคนยอน

05.00 น. นำชมปางอุ๋งสัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดิริ ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทาง

เข้าชมหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านที่มีเขตแดนติดกับพม่า ชมบ้านบ้าดินภูมิปัญญาท้องถิ่น รับประทานอาหารเช้าที่บ้านรักไทยรายการแนะนำขาหมูมันโถ อรอย...(มื้อที4)

08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ภูโคลนโคลนบริสุทธิ์ทีรักษาผิวหน้าได้อย่างดี (ค่าบริการไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

12.00 น. เดินทางเข้าสู่เมืองรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไข่มุกร้านดังในแม่ฮ่องสอนอีกร้านที่ทีมงานแนะนำเจ้าของชื่อมุกกุ๊กมือดี (มื้อที่ 5) เดินทางต่อ

เข้าชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่บ้านวัฒนธรรม จากนั้นเข้าสู่อำเภอปาย

14.30 น. ถึงปาย นมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮูซึ่งสามารถเปิดเศียร์และมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะ

ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปายความมหัศจรรย์ที่ ปายแคนยอน หรือกองแลน  ซึ่งสามาชมทิวทัศน์ของโตรกชัน 360 องศา

ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืแงปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ปาย (มื้อที่ 6) พร้อมเช็คอินเข้าที่พัก ณ นนท์ปายรีสอร์ทหรือเทียบเท่า สำหรับกลุ่มครอบครัวทีมงานแนะนำบ้านเป็นหลังพักได้ 8 ท่าน ณ นุ่นเฮ้าส์ รีสอร์ท

20.00 น. นำเที่ยวชมเมืองปาาย ชิมโรตีปาย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเลื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลิม โป่งเดือด Unseen in Thailand 

ฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้สายร้ำผึ้ง อ.แม่ริม พระธาตุดอยสุเทพ

05.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวกิ่งลม เป็นจุดชมวิวที่สวยและมีชื่อเสียง จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) เดินทางต่อไปยัง

โป่งเดือด Unseen in Thailand ชมน้ำพุเดือดพุ่งจากใต้ดินขึ้นมา 1-2 เมตร

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 )ฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้สายร้ำผึ้ง อ.แม่ริม

14.30 น. เข้านมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธิ์ชาวแห่งล้านนา

15.30 น. ซื้อของฝากที่พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9 คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นเดินทางกลับกทม. กรณีไม่แวะดอยสุเทพจะถึงประมาณสี่ทุ่มครับ

วันที่ห้า กทม.

05.00 น. กทม. ประมาณอย่างช้าสุดถึง โดยสวัวสดิภาพทุกท่าน พร้อมรอยยิ้มและประทับใจจากทีมงาน

 

อัตราท่านละ 4,900 บาท (กรณีคณะทัวร์เลือกโปรแกรมช่วงบ่ายสุดท้ายชมดอกซากุระเพิ่มท่านละ 200 บาท)

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ทีวี คาราโอเกะ

- ค่าที่พัก 2 คืน คืนแรกนอน หมู่รักษ์ไทย คืนที่สองนอน ปาย

- ค่าอาหาร 8 มื้อ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

-  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

-  ค่ามัคคุเทศก์ตลอดทางการเดินทาง

Visitors: 1,500