TKS210 ทัวร์เขาสก 3วัน2คืน 4,500บาท เริ่มจาก กทม.

วันที่หนึ่ง กทม. สุราษฎร์ธานี

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ปั๊มปตท.วิภาวดีโดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน

วันที่สอง เขื่อนเชี่ยวหลาน ถ้ำปะการัง แพ500ไร่

07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเขื่อนรัชชประภา

09.00 น. นำคณะชมวิว เขื่อนรัชชประภา ถ่ายรูปกับสันเขื่อนกับบรรยากาศยามเช้ากระทบกับแสงแดด

10.00 น. จากนั้นลงเรือไปแพที่พัก ระหว่างทางมีวิวทัวทัศน์ที่สวยงดงามของ เขาหินปูน ที่สลับซับซ้อนกลางลำน้ำเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ถึงแพไม้ไผ่ จัดสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามสบายเล่นน้ำ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) หลังจากนั้นนำท่าน เดินเท้า ต่อด้วยล่องแพไปยังถ้ำปะการัง แพ500ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และทิวทัศน์สวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ถ้ำปะการังจัดเป็นถ้ำเป็น เนื่องจากยังมีการเกิดของหินงอกหินย้อยที่ยังคงเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จุดเริ่มต้นเดินเท้าไปแล้วตัดเข้าป่าที่อุดมสมบูรณ์ระหว่างทางจะเห็นนก ผีเสื้อชนิดต่างๆมากมาย

17.30 น. พาคณะ กลับที่พัก เล่นน้ำ พายเรือแคนนู พักผ่อนตามอัธยาศัย บนแพไม้ไผ่ พักห้องละ2-4ท่าน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่มีพัดลม เป็นลักษณะห้องน้ำรวม และเครื่องปั่นไฟใช้ได้ถึง เวลา 23.00 น.

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) อาหารทางใต้ พักผ่อนตามอัธยาศัยกับธรรมชาติ

วันที่สาม กุ้ยหลินเมืองไทย ดอกบัวผุด (บานช่วง ม.ค.-มี.ค.) ถ้ำปลาวราราม เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิกวรพจน์ เพชรคุ่ม

08.00 น. บริการอาหารเช้าบนแพ (มื้อที่4) สูดอากาศบริสุทธิ์ พายเรือ เล่นน้ำกันตามอัธยาศัยจากนั้นเดินทางไปชม เสาหินกลางน้ำ และภูมิประเทศที่สวย จนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ชมวิวสวยๆพร้อมให้อาหารปลา ซึ่งเป็นปลาตะเพียนแดงที่อยู่ตามธรรมชาติ และเดินทางกลับขึ้นฝั่ง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่5) หลังอาหารมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก

13.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าชม ถ้ำวราราม หรือ ถ้ำปลา เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิกวรพจน์ เพชรคุ่ม (บริษัททัวร์เข้ามาอ่านแล้ว อยากเอาโปรแกรมเยี่ยมบ้านวรพจน์นี้ไปใส่ในโปรแกรมทัวร์ของท่าน ยินดีไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ) จากนั้นล่องเรือแคนนู ลำละ 500 บาท ท่านใดสนใจจ่ายเองครับ หลังจากนั้น เดินทางเข้าชม อุทยานแห่งชาตเขาสก เดินป่าชมดอกบัวผุด (จะบานในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม)

17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบเงียบสงบ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่6) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดสวนโมก นมัสการพระบรมธาตุไชยา ของฝากไข่เค็มไชยา สักการะหลวงพ่อทับช้าง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่7) สัมผัสบรรยากาศยามเช้าบริสุทธิ์

08.00 น. เดินทางสู่ วัดสวนโมก ของท่านพุทธทาสภิกขุ ชมลานธรรม และปฏิมากรรมภาพวาดอันสวยงาม จากนั้นนมัสการพระบรมธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่8) เลือกซื้อของฝากไข่เค็มไชยาอันลือชื่อ

13.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ทับช้าง พร้อมทั้ง สักการะหลวงพ่อทับช้าง

19.00 น. บริการอาหารเย็นที่จังหวัดเพชรบุรี คณะทัวร์จ่ายเอง

22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน

อัตราค่าบริการ 4,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม

-รถตู้ VIP รถตู้วีไอพี

-เรือนำเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา และถ้ำปะการัง

-อาหาร8มื้อ

-ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์

-มัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Visitors: 1,500