KC2 ทัวร์เกาะช้าง 3วัน 2คืน 8,900 บาท โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ เกาะช้าง น้ำตกคลองพลู แหลมไชยเชษฐ์
06.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยบริการให้การต้อนรับ
08.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินตราด จ.ตราด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG301
09.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินตราดหลังจากนั้นนำคณะทัวร์เดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอรี่ อ่าวธรรมชาติ
10.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงยังที่ ท่าเรือเฟอรี่ ข้ามฟากสู่ เกาะช้าง ระหว่างอยู่บนเรือสามารถเห็นเกาะช้างได้กว้างไกล และใหญ่สมชื่อเกาะช้างจริงๆ ระดับความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟากเเห่งนี้อยู่ระดับเกินร้อยเปอร์เซ็น นำท่านไปสักการะศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นแวะ จุดชมวิวเหนือหาดทรายขาว ถึงที่พักเช็คอินเข้าที่พักไชยเชษฐ์รีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) 
13.00 น. ขึ้นรถไปเยือน "น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์" (น้ำตกคลองพลู) เดินชมทัศนียภาพข้างทาง ชมต้นกฤษณา หรือไม้หอม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมสัมผัสกระแสน้ำที่เย็นและใสสะอาดของน้ำตกแห่งนี้
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีครามที่ แหลมไชยเชษฐ์ พร้อมรับประทานอาหารเย็น ติดริมทะเล อาหารสดอร่อย พร้อมเสริฟเป็นอาหารมื้อใหญ่ (มื้อที่2) ฟังเพลงเบาๆ พักผ่อนหรือจะเดินเล่นตามอัธยาศัย ช่วงกลางคืนที่เกาะช้างลมเย็น ดาวเต็มท้องฟ้าสวยงามมาก
วันที่สอง เกาะช้าง เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะหวาย หมู่บ้านบางเบ้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือไปดำน้ำตื้น เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะหวาย คณะทัวร์ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) บนเรือซึ่งเรือจะจอดให้คณะทัวร์ได้รับประทานอาหาร
14.00 น. นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวบางเบ้าเพื่อชมหมู่บ้านชาวประมง บางเบ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่พักแบบโฮมสเตย์ และแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารทะเลเช่นปลาแห้ง และสินค้าพื้นเมืองจากชาวประมง
18.30 น. พร้อมกันที่ร้านอาหารไชยเชษฐ์ เพื่อรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ด้วยอาหารทะเลที่สดสะอาดและแสนอร่อยที่ปรุงโดยกุ๊กมือหนึ่งของที่นี่ พร้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกน้ำยามเย็นและท้องทะเลสีคราม
วันที่สาม เกาะช้าง กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) จากนั้นพักผ่อน เดินเล่น ถ่ายรูป เล่นน้ำทะเล สบายๆ ตามอัธยาศัย
09.00 น. เดินทางออกจากเกาะช้างโดยเรือเฟอรี่เกาะช้างข้ามฟาก สู่สนามบินตราด
11.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินตราด
13.10 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับกทม. โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG306
14.10 น. คณะทัวร์เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม
-ค่ารถยานพาหนะตลอดการเดินทาง
-ค่าที่พัก 2 คืน
-ค่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปกลับ
-ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือ-รีสอร์ท
-ค่าเรือนำเที่ยวเหมาลำ ดำน้ำเกาะหยวก และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
-ค่าประกันชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง
-ค่าอาหาร 6 มื้อ
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-ตราด
Visitors: 1,499