SM111 ทัวร์เกาะเสม็ด ดำน้ำเกาะเสม็ด 2วัน1คืน 3,900บาท จาก กทม. รถบัส


วันแรก กทม.บ้านเพ เที่ยวรอบเกาะเสม็ด

05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอหารค้า สำหรับกรุ๊ปเหมา 10 ท่าน กำหนดจุดรับได้เลย เดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบ้านเพ เกาะเสม็ด

10.00 น. ถึงท่าเรือบ้านเพ เดินทางข้ามเรือโดยสารไปเกาะเสม็ด เรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที

10.30 น. เรือเข้าจอดที่ท่าเรือหน้าด่านเกาะเสม็ดก ปัจจุบันท่าเรือหน้าด่านจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อครับ ถือว่าเป็นแหล่งรวมของกินของใช้บนเกาะเสม็ดอีกจุด ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ได้เวลาออกเดินทางขึ้นรถสองแถวเพื่อเดินทางต่อไปรับประทานอาหารเที่ยง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ที่ร้านครัวเสม็ด ร้านอาหารสบายๆกับเมนูเด็ดยำรวมมิตร ต้มยำทะเลน้ำข้น

13.00 น. เริ่มโปรแกรมทัวร์เที่ยวชมอ่าวต่างๆ รอบเกาะ เริ่มจาก หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ ซึ่งมีแนวหินหาดทรายที่สวยงาม อ่าวพร้าว ซึ่งเป็นอ่าวที่มีจุดชมวิวสวยงาม สามารถเล่นน้ำได้ ในแต่ละอ่าวหาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เดินทางท่องเที่ยวจากท่าเรือหน้าด่าทางเหนือไปจนถึง อ่าวปะการัง ทางใต้ แวะจุดชมวิว ชาวเกาะเสม็ดได้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ได้อย่างดี ป่าที่เขียวขจีบนถนนที่เป็นธรรมชาติ สามารถพบนกหายาก เช่นนกแก็ก นกเปล้าอกม่วงน้ำตาล นกเดินดง นกคัดคูมมรกต นกกระเบื้องผา จากนั้นแวะชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวปะการัง ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งในเกาะเสม็ด สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก วงเดือนวิลล่าหรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) สบายๆกับบรรยากาศเกาะเสม็ดยามค่ำคืนจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศริมทะเล พักผ่อนเตรียมออกดำน้ำในวันพรุ่งนี้

วันที่สอง ดำน้ำรอบเกาะเสม็ด ช็อปปิ้งตลาดบ้านเพ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) จากนั้นเตรียมตัวออกดำน้ำรอบเกาะ

09.00 น. เดินทางออกไปดำน้ำรอบเกาะเสม็ด ชมปะการังหลากสี ปลาสีสดใสเต็มอิ่มกับการดำน้ำชมปะการัง แวะชมฟาร์มปลา พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ (มื้อที่4)

16.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านเพ เลือกซื้อของฝากที่ตลาดบ้านเพ

17.00 น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กทม. ถึง กทม. ประมาณ สามทุ่ม

อัตราค่าบริการท่านละ 3,500 บาท / ท่าน

อัตรานี้รวม

-ค่ารถตู้

-ค่าที่พัก 1 คืน 

-ค่าเรือข้ามฟากไป-กลับ

-ค่ารถโดยสารรับส่งระหว่างท่าเรือ-รีสอร์ท

-ดำน้ำรอบเกาะเสม็ด

-ค่ารถนำเที่ยวรอบเกาะ

-ค่าประกันชีวิต วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

Visitors: 1,510