KY210 ทัวร์เขาใหญ่ 2วัน1คืน 3,500 บาท เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้


วันที่หนึ่ง กทม. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต ผาตอมใจ ส่องสัตว์

06.00น. พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม ปตท.วิภาวดี โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ 

09.30 น. เข้าชมน้ำตกเหวนรก ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เมตร สายน้ำไหลทะลักสู่เหวเบื้องล่าง 

บริเวณนี้มีช้างตกไปเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน พบกล้วยไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นเข้าไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ชมประวัติ และข้อมูลของอุทยานฯแห่งนี้ 

12.00 น. บริการกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัต ซึ่งตกลงมาจากหน้าผาสูง 20 เมตร 

บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร เหมาะที่จะเล่นน้ำ จากนั้นเดินทางต่อไปยังผาตอมใจ และผาเดียวดาย

 นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเขาล่มขวางอยู่เป็นแนวยาว และทิวทัศน์ด้าน จ.ปราจีนบุรี แล้วคณะชมทุ่งหญ้าหนองผักชี

 ซึ่งเป็นทุ่งโล่ง ในช่วงกลางคืนจะมีสัตว์ออกมาเดินเต็มท้องทุ่ง สามารถส่องสัตว์ได้ 

16.30 น. เดินทางลงจากเขาใหญ่ เข้าที่พักตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารที่ครัวเขาใหญ่ (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทาง ไปขึ้นรถท้องถิ่นที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ ไปส่องสัตว์ จากนั้น เดินทางกลับที่พัก

วันที่สอง ฟาร์มโชคชัย ชมคาวบอย วัดหลวงพ่อขาว ช๊อปปิ้ง กทม.

07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 

08.30 น. เดินทางเข้าชมฟาร์มโชคชัย ชมการแสดงสุนัขแสนรู้ต้อนแกะ ชมคาวบอย ฯ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่สเต็กเฮ้าฟาร์มโชคชัย (มื้อที่ 4) เดินทางต่อไปยังวัดหลวงพ่อขาวเป็นพระปางประทานพรที่ใหญ่ติดอันดับของประเทศซึ่งประดิษฐานอยู่บนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของคนท้องถิ่นมานาน จากนั้นแวะซื้อของฝาก เดินทางสู่กรุงเทพฯ 

19.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน 

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่

- ค่าอาหาร 4 มื้อ

- ค่าที่พัก 1 คืน

- ค่ารถท้องถิ่น 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าส่องสัตว์

- ค่าประกันชีวิต 200,000

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง 

Visitors: 1,499