PT212 ทัวร์พัทยา 3วัน2คืน 3,900 บาท (นอนพัทยา 2 คืน ) อุทยานหินล้านปี ฟาร์มจระเข้-เขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เดินทางโดยรถตู้


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – อุทยานหินล้านปี –ฟาร์มจระเข้- -ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร-พัทยา
07.00 น พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า(คลิ๊กดูจุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
11.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชม อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้ พัทยา คุณสามารถให้อาหารและถ่ายรูปใกล้ชิดกับจระเข้ได้ โปรดระมัดระวังและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฟาร์ม ในกรณีต้องการถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับจระเข้
12.30 น.นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาชีจรรย์ แวะสักการะพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาหินปูนที่งดงามที่สุดในพัทยา ณ เขาชีจรรย์ โดยใช้เทคโนโลยียิงเลเซอร์ลงบนพื้นหินเป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัย ความสูง 109 เมตร ซึ่งได้ชื่อว่าคือพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านไปชมทิวทัศน์ของ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ แบบ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เนเธอแลนด์แห่งเมืองไทย และท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์เขาชีจรรย์ ได้ในระยะใกล้และเป็นภาพที่สวยงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่าน เข้านมัสการและชมความงดงามของ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู้ตัวเมืองพัทยา
18.30 น.นำท่านรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2 ) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมพัทยา พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องราตรีตามความสมัครใจ
วันที่สอง พัทยา-ท่าเรือแหลมบาลีฮาย-เกาะล้าน-วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม-หาดจอมเทียน-อัลคาซ่าร์โชว์- WALKING STEERT
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย นำท่านลงเรือใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะล้าน เดินทางถึงเกาะล้าน ใช้เวลา 30 นาที นำท่านถึง เกาะล้าน หาดตาแหวน ให้เวลาแก่ท่านได้พักผ่อนและอิสระกับกิจกรรมต่างตามความสมัครใจ หรือจะ เล่นน้ำทำกิจกรรมทางน้ำตามอัธยาศัย อาทิเช่น บาบาน่าโบ๊ท ( กิจกรรมต่างๆนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
12.00 น.รับประทานเที่ยง(มื้อที่ 4) บนเกาะ หลังอาหาร เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย
14.00 น.ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ซึ่งเป็น วัดเก่าแก่ดั้งเดิม ใกล้หาดบ้านนาเกลือ นับเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสวยงาม และมีพระพุทธรูปภายในวัดจำนวนมาก
15.30 น.นำท่านเดินทางไปจากนั้น นำท่านอิสระ เล่นน้ำที่ชายหาดจอมเทียนตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าชมโชว์สุดพิเศษ ด้วยความอลังการ แสง สี เสียง ของสาวประเภทสอง ที่ อัลคาซ่าร์โชว์
19.50 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดิน WALKING STEERT ถนนคนเดินยามราตรีที่คึกคักที่สุดของเมืองพัทยา ท่านจะได้สัมผัส กับบรรยากาศ แสง สี เสียง และเสียงการต้อนรับของพนักงาน บาร์ ต่างๆ
22.30 น. เหมาะสมแก่เวลา นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องราตรีตามความสมัครใจ
วันที่สาม พัทยา- สวนนงนุช – ตลาดน้ำสี่ภาค – กรุงเทพ
07.00 น รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทาง มุ่งหน้าสู่สวนนงนุช. ชมการแสด ระบำของภาคต่าง ๆ และพาท่านชมโชว์การแสดงของช้างแสนรู้ ที่ให้ทำอะไรก็ทำได้ตามคำสั่ง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหาร
12.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปตลาดน้ำสี่ภาค ให้เวลาอิสระในการเดินชมสิ้นค้า ช๊อป ชม ชิม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ส่งด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มิรู้ลืม
 
ราคา 3,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 7 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยว
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510