TL220 ทัวร์ทีลอซู น้ำตกทีลอจ่อ 3วัน2คืน 3700 บาท จากกทม.รถตู้vip


วันแรก กทม ตาก อุ้มผาง
19.30 ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท.วิภาวดี หอการค้าไทยด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดvip มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตากจังหวัดที่มีทรัพยาการป่าไม้ที่ดีที่สุดของประเทศไทย
วันที่สอง อุ้มผาง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาเลือด และผาบ่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
04.00 พักทำภาระกิจส่วนตัวเตรียมความพร้อมที่แม่สอด ออกเดินทางเพื่อเข้าสู่อำเภออุ้มผาง พิชิตแผ่นดินลอยฟ้าที่สวยงามเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม 1219 โค้ง
07.00 ถึงที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท บ้านเรือนสวนแก้วแม่กลองรีสอร์ท กัญญาภัคกาเด้นรีสอร์ท ทีลอซูริเวอร์ไซต์หรือเทียบเท่า ซึ่งที่พักในแต่ละแห่งนั้นสวยงามติดลำน้ำซึ่งคนท้องถื่นเรียก สบห้วย
สามารถชมทิวทัศน์พร้อมชา กาแฟ (มื้อที่1)จากนั้นเดินทางไป ล่องเเก่ง การล่องแก่งจะใช้เรือยางที่สามารถนั่งได้ 89 ท่าน โดยคำนึงถึงน้ำหนักผู้โดยสาร การล่องแก่งเป็นแก่งระดับ12ไม่มีอันตราย
ซึ่งระหว่างการล่องแก่งสามารถชมทิวทัศน์ของผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งต้นไม้สำคัญของประเทศไทย จุดต่างๆชมน้ำตกทีลอจ่อ หรือน้ำตกสายรุงที่ละอองน้ำตกกระทบแสงแดดเห็นเป็นรุ้งสวยงามสามรถพบ 
ธารร้อนที่ลำน้ำแม่กลองแห่งนี้ แก่งตะโคะบิ๊ ผาเลือดและผาบ่อง ช่วงระหว่างการเดินทางจะมีไกด์ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเราเรียกเขาว่า ปากาญอ คนท้องถิ่นน้ำใจงามชำนาญเส้นทางและเส้นทางป่า รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ระหว่างเดินทาง
14.30  ถึงที่จุดสิ้นสุดการล่องแก่งบริเวณท่าทรายซึ่งเป็นจุดสุดของการล่องแก่งเตรียมนั่งรถเข้าอุทยาน ไม่ต้องเดินสามารถนั่งรถเข้าได้ทันทีระยะทางการเดินทางโดยรถ 10 กม.
15.00  ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พักผ่อน กางเต้นท์ การนอนเต้นท์ไม่ลำบากมีถุงนอน สะดวก นอนฟังเสียงน้ำตก บรรยากาศธรรมชาติสุดๆ ช่วงนี้มีเวลาสามรถเที่ยวน้ำตกได้ทันทีระยะทางจากน้ำตกกิโลนิดหน่อย เดินสบาย ปลอดภัย ทางคอนกรีด
18.00 กลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม น้ำตกที่ยิ่งใหญทีลอซู หมู่บ้านปะหละทะ หมู่บ้านกะเหรี่ยง
07.00 ตื่นเช้ารับอากาศของธรรมชาติทำภาระกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) จากนั้นเดินเข้าชมน้ำตกในช่วงเช้าได้บรรยากาศยามเช้าให้จุใจ ถ่ายรูป ของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ทีลอซู
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
13.00 เก็บสัมภาระเตรียมตัวล่องแก่งกลับสู่รีสอร์ท การล่องแก่งกลับจะใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง ถึงหมู่บ้านปะหละทะ หมู่บ้านกะเหรี่ยงที่รักษาการปลูกบ้านมุงหลังคาด้วยไม้สักเรียกหลังคาชนิดนี้ว่า หลังคาแป้นเกร็ดที่หาดูได้ยากมีที่นี้แห่งเดียว ขึ้นจากการล่องแก่งที่นี้จากนั้นเดินทางกลับโดยรถ เข้าที่พักรีสอร์ท
17.00 ถึงรีสอร์ทรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6)พักผ่อนตามอัธยาศัย(พักรีสอร์ท)
วันที่สี่ พระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ตลาดริมเมย ตลาดดอยมูเซอ
05.00 เดินทางไปชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมดซึ่งเป็นดอยที่อยู่ห่างจากรีสอร์ท 10 กม. สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบเมืองอุ้มผางจากนั้นเดินทางกลับรีสอร์ทเพื่อรับประทานอาหาร(มื้อที่7) ช่วงเช้าอากาศที่รีสอร์ทดีมาก สามารถเดินเล่นและถ่ายรูป จากนั้น
พักผ่อนก่อนเดินทางกลับกทม.ระหว่างทางจะเห็นเส้นทางลอยฟ้า บรรยากาศสวยงาม ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร(มื้อที่8) ที่น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่สวยมีจำนวน 97ชั้น เดินทางต่อไปยังตลาดริมเมยซื้อสินค้าพื้นเมืองถ่ายรูปและชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า 
จากนั้นแวะช็อปปิ้งต่อที่ตลาดดอยมูเซอ แวะรับประทานอาหารระหว่างทางมื้อนี้ตามอัธยาศัยของแต่ละะท่าน
23.00 ถึงกทม.ด้วยความประทับใจ
 
 
แพคเกจนี้รวม
ค่า รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด vip
ค่า ที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน พักรีสอร์ท เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนเรือนแก้ว แม่กลองรีสอร์ท กัญญาภัคกาเด้นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน)
ค่า อาหาร 8 มื้อ
ค่า ล่องแก่ง
ค่า ธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่า ประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
Visitors: 1,499