TL220FD ทัวร์ทีลอซู น้ำตก ทีลอจ่อ 3วัน2คืน 8,700 บาท จาก กทม. เครื่องบินนกแอร์


วันแรกอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
08.00 คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง โดยทีมงานสไมล์ไทย ให้การต้อนรับ
09.40 คณะทัวร์ทุกท่าน ออกเดินทางเหินฟ้าสู่จังหวัดตากโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8116
10.50 ออกเดินทางเพื่อเข้าสู่อำเภออุ้มผาง พิชิตแผ่นดินลอยฟ้าที่สวยงามเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม 1219 โค้ง
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง (มื้อที่1) ถึงที่พักบ้านเรือนสวนแก้ว หรือเทียบเท่าซึ่งที่พักในแต่ละแห่งนั้นสวยงามติดลำน้ำซึ่งคนท้องถิ่น เรียกว่า สบห้วยสามารถชมทิวทัศน์ในบบรยากาศธรรมชาติที่สุดงดงามเป็นรีสอร์ทที่สวยทุกแห่ง
18.00 กลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ดอยหัวหมด น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาเลือด ผาบ่อง
05.00 เดินทางไปชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด ซึ่งเป็นดอยที่อยู่ห่างจากรีสอร์ท10กม. สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบเมืองอุ้มผางจากนั้นเดินทางกลับรีสอร์ทเพื่อรับประทานอาหาร
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทพร้อมชา กาแฟ (มื้อที่3) จากนั้นเดินทางไป ล่องเเก่ง การล่องแก่งจะใช้เรือยางที่สามารถนั่งได้ 89 ท่าน โดยคำนึงถึงน้ำหนักผู้โดยสาร การล่องแก่งเป็นแก่งระดับ12ไม่มีอันตรายซึ่งระหว่างการล่องแก่ง
สามารถชมทิวทัศน์ของผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแหล่งต้นไม้สำคัญของประเทศไทย จุดต่างๆชมน้ำตกทีลอจ่อ หรือน้ำตกสายรุงที่ละอองน้ำตกกระทบแสงแดดเห็นเป็นรุ้งสวยงามสามรถพบ ธารร้อนที่ลำน้ำแม่กลองแห่งนี้ แก่งตะโคะบิ๊ ผาเลือดและผาบ่อง ช่วงระหว่างการเดินทางจะมีไกด์ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเราเรียก
เขาว่า ปากาญอ คนท้องถิ่นน้ำใจงามชำนาญเส้นทางและเส้นทางป่า รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ระหว่างเดินทาง
14.30 ถึงที่จุดสิ้นสุดการล่องแก่งบริเวณท่าทรายซึ่งเป็นจุดสุดของการล่องแก่งเตรียมนั่งรถเข้าอุทยาน ไม่ต้องเดินสามารถนั่งรถเข้าได้ทันทีระยะทางการเดินทางโดยรถ 10 กม.
15.00  ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พักผ่อน กางเต้นท์ การนอนเต้นท์ไม่ลำบากมีถุงนอน สะดวก นอนฟังเสียงน้ำตก บรรยากาศธรรมชาติสุดๆ ช่วงนี้มีเวลาสามรถเที่ยวน้ำตกได้ทันทีระยะทางจากน้ำตกกิโลนิดหน่อย เดินสบาย ปลอดภัย ทางคอนกรีด
18.00 กลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5)พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม น้ำตกที่ทีลอซุ ตลาดริมเมย
07.00 ตื่นเช้ารับอากาศของธรรมชาติทำภารกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) จากนั้นเดินเข้าชมน้ำตกในช่วงเช้าได้บรรยากาศยามเช้าให้จุใจ ถ่ายรูป ของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ทีลอซู เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่7) ระหว่างทางจะเห็นเส้นทางลอยฟ้า บรรยากาศสวยงาม เดินทางต่อไปยังตลาดริมเมย ซื้อสินค้าพื้นเมืองถ่ายรูปและชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า จากนั้นแวะช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดดอยมูเซอ และเดินทางไปยังสนามบิน
15.00 นำคณะเช็คอินที่สนามบินตาก
16.00 คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเหินฟ้ากลับสู่กทม.จากสนามบินตากโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8126
17.15 ถึง กทม,ส่งคณะทัวร์ทุกท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
แพคเกจนี้รวม
ค่า รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด vip
ค่า ที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน พักรีสอร์ท เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนเรือนแก้ว แม่กลองรีสอร์ท กัญญาภัคกาเด้นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน)
ค่า อาหาร 8 มื้อ
ค่า ล่องแก่ง
ค่า ธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่า ประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
Visitors: 1,499