TKJ002 ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ 2วัน1คืน 2,700 บาท โดยรถตู้เริ่มจาก กทม.

วันที่หนึ่ง กทม. ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม เขาค้อ
04.00 น . พบกันที่ปั้ม ปตท. วิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อกกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาส
08.30 น . นำท่านเดินทางสู้ทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ดอกไม้ที่สุดโรแมนติกกับสายหมอกยามเช้าเดินเล่นถ่ายรูปวิวสวยๆจากจุดนี้จะมีจุดชมวิวชือคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย และเป็นรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการยกตัวของพื้นที่ราบสูงภาคอีสาน และเขตพื้นที่ป่าของเขตพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัด ลพบุรี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับ ทุ่งดอกกระเจียวที่ออกดอกสีชมพูสดบานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละครั้งเท่านั้น คือช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ท่ามกลางบรรยากาศป่าไม้ที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังป่าหินงาน หินบริเวณนี้ที่มีรูปร่างประหลาด เช่น หินรูปถ้วยบอลโลก หินรูปสัตว์ ต่างๆ ถ่ายรูปกันแบบจุใจ
11.00 น.  นำท่าเดินทางสู่วัดเขาประดู่ประตูชุมพล ชมหอกลองระฆังที่มีความสูงถึงกว่า ตึก 6 ชั้นเป็นจุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งพร้อมนมัสการพระประธานให้ท่านได้อธิษฐานสิ่งที่ท่านปรารถนาที่ซุ้มประตูชุมพล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) เป็นหาหารที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะปลานิลทอดกับน้ำจิ้มรสเด็ด หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขาค้อ
16.00 น. แวะชมสินค้าขึ้นชื่อสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาการปลอดสารพิษ จากนั้นเข้าเช็คอินที่บ้านไร่จันทร์แรมหรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเย็ย (มื้อที่ 2) กับบรรยากาศสบายๆที่เขาค้อ พักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่สอง เขาค้อ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ไร่บีเอ็น
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.30 น. เที่ยวบริเวณเขาค้อ นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุและชม ทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ อนุสรณ์ สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์และเที่ยวชวฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวนงามบริเวณเขาค้อ และ ชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมันสงคราม และแวะซื้อของฝากที่ไร่ บีเอ้ฯ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ กทม. แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้าน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
22.00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมรอยยิ้ม และความประทับใจจากทีมงาน
 
อัตรานี่รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม 5 มื้อ
3. ค่ารถท้องถิ่น เข้าชมทุ่งดอกกระเจียว
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าที่พัก 1 คืน
6. ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
Visitors: 1,499