DW 210 ทัวร์ทวาย 3วัน2คืน 6900 จาก กทม. ท่องเที่ยววัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา วัดพระเจดีย์ชเวด่องจา เที่ยวชายหาดนาปูแล เที่ยวตลาด 100 ปี

วันแรก กทม.- กาญจนบุรี - ด่านบ้านพุน้ำร้อน -เมืองทวาย - หาดมอมะกัน

04.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า โดยทีมงานให้การต้อนรับเตรียมมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี

04.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกายจนบุรี ด่านบ้านพุน้ำร้อน ด้วยรถตู้ เบาะใหญ่ปรับเอนนอน พร้อมบริการอาหารมื้อเช้า (มื้อที่1)

08.00 น. ถึงด่านพรมแดนน้ำพุร้อน อำเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี นำท่านเดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านออกเดินทางสู่เมืองทวาย เมืองท่าปากแม่น้ำ แห่งรัฐตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ  ตะนิ้นตะยี ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ ช่วงระหว่างการเดินทางจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ โดยใช้เส้นทางที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของแดนตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือทะแว  ( Dawei )

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหารกลางวันร้นอาหารท้องถิ่น (มื้อที่2)หลังอาหารนำท่าน     เดินทางสู่เมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญอีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ คนทวายเป็นชาติพันธุ์พม่าที่อาศัยอยู่ในพม่าตอนล่างไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย  ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย  แวะชมอนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์กองทัพเอกราชพร้อมเก็บภาพที่ระลึก ระหว่างทางเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนและอาคารสำนักงาน ที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ชมหลากหลาย

15.30  น. นำท่าสักการะวัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา  ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein)องค์หนึ่งมาที่เมืองไจด์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยังดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ  6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

17.30  น. นำท่านเช็คอินที่โรงแรมใจกลางเมืองทวาย ก่อนนำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ชเวด่องจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าอีกแห่งหนึ่ง ณ วัดแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าที่นิยมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาตอนเย็นพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

19.00  น. นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 3)จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   ทวาย - ตลาด100ปี - หาดนาปูแล (ท่าเรือน้ำลึกทวาย) - หาดมอมะกัน - เกาะลอยเซปิ่น (วัดเหม่วยิท)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านชม ตลาด 100 ปี หรือตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก พร้อมเก็บภาพที่ระลึก

09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ชายหาดของเมืองทวาย สัมผัสธรรมชาติ ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปบนพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสถานที่งดงามไปด้วยหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส ขับรถเลาะเลียบไปตาม ชายหาดนาปูแล ภาพทะเลผืนงามและความเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศได้เต็มที่ สมควรแก่เวลา

12.00  น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวันริมหาด(มื้อที่ 5) มอมะกัน กับเมนู (กุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ริมหาดมอมะกัน สัมผัสความงาม และเก็บภาพแบบจุใจ

14.00  น. นำท่านออกเดินทางไป เกาะลอยเซปิ่น (Se Pin) ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 200 เมตร คล้ายเกาะลอยที่ศรีราชา จ. ชลบุรี ขับไปตามถนนเลียบชายฝั่งทะเล ผ่านป่าโกงกางและหมู่บ้านชาวประมง เซปิ่นเป็นเกาะเล็กๆ ไม่มีชายหาดล้อมรอบ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับตัวเกาะ และมีเจดีย์เหม่ว ยิท ซึ่งประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนเกาะด้วยสมควรแก่เวลา

17.00  น. นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Maugmagan Beach Resort  ริมชายหาดมอมะกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

19.00  น.  นำท่านรับบประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6) บรรยากาศยามค่ำคืน กับท้องทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศรัย ณ ชายหาดมอมะกัน

วันที่สาม ตลาดสะพานปลา - ตลาดเช้า - ด่านบ้านพุน้ำร้อน - กาญจนบุรี - กทม.

05.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สะพานปลาริมทะล ณ หมู่บ้าน Thinbaweit (ตื่นโบซิก) ซึ่งเป็นตลาดปลาซื้อขายแบบโบราณ ชาวประมงจำนำปลาที่จับได้มาวางขายบนพื้นทรายและต่อรองราคากันอย่างเต็มที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก

07.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหาร นำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำที่ไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ากันนาเซ่ ซึ่งเป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้า เช่นอาหารทะเลสด ผักสดและผลไม้พื้นเมืองจำหน่ายกันมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายอย่างไกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลบด่านบ้านพุน้ำร้อน

10.00 น. นำท่านเดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรีระหว่างทางนำท่ารับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่บ้านพุน้ำร้อน

16.00 น. ถึงด่านบ้านพุน้ำร้อนนำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วออกเดินทางกลับสู่ กทม.  ถึง กทม. ด้วยความประทับใจจากทีมงาน สไมล์ไทยทัวร์

 

พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 1,500 บาท/ 3 คืน

 

อัตรานี้รวม

- รวมค่ารถตู้ปรับอากาศ เครื่องเสียง

- รวมค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น

- รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (8 มื้อ)

- รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย

- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

- รวมค่าประกันอุบัติเหตุบาอเจ็บ 500,000 บาท (เสียชีวิต 1 ล้าน บาท )

 
Visitors: 1,510