CR16A ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยอ่างขาง 3วัน2คืน 4,900 บาท รับสนามบิน

วันแรก วัดร่องขุ่น ดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ภูชี้ฟ้า
++.++ น. รอรับคณะที่สนามบิน
10.35 น. เที่ยว ชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มีรูปปั้นเด็กตัว ตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยมที่อำเภอแม่สาย (มื้อที่1)
13.00 น. ถึง อ.แม่สาย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองแล้วข้ามฝั่งไปพม่า อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดี่ราคาถูก แวะชมและชิมสตอเอบร์รี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย
14.00 น. เดินทางมุ่งหน้า สู่ภูชี้ฟ้า
19.00 น. เข้าที่พักที่ภูชี้ฟ้าฮิลล์ บ้านที่สามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบ พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยแม่สลอง เชียงราย
05.00 น. มุ่งหน้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งสมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด แห่งเดียวที่นี้..ภูชี้ฟ้า
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ภูชี้ฟ้าฮิลล์ (มื้อที่3)
08.30 น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นดอยที่มีการปลูกทิวลิป (ตามฤดูกาลส่วนใหญ่ช่วงหน้าหนาว) มีวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกและลำโขงที่จุดชม วิวผาบ่อง จากนั้นแวะรับประทานอาหาร (มื้อที่4) ที่อำเภอแม่จัน
14.00 น.เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบ ดอกซากูระหรือนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชมชาคุณภาพดี ชาอู่หลวงที่ไร่ชา 101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล จากนั้นเดินทางขึ้นดอยแม่สลอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
18.00 น. เดินทางสู่เมืองเชียงราย เข้าที่พักโรงแรมแสนภู โรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองเชียงรายจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ชมเมืองเชียงราย เดินถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ดอยอ่างขาง จุดชมวิวกิ่วลม สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) 
07.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ดอยที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
10.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้น ดอยอ่างขาง แวะชม จุดชมวิวกิ่วลม เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม เที่ยวชม สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีความสวยงามไม่แพ้กัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่น ได้ของคุณภาพท้องถิ่นจริง ๆ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ที่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง สุดโรแมนติกจริงๆร้านนี้นำเอาผักผลไม้สดๆมาปรุงอร่อยสมราคา จากนั้นลงจากดอยอ่างขาง มุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่
19.00 น. ส่งคณะที่สนามบินเชียงใหม่
อัตรานี้รวม 
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่ายานพาหนะ
ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,533