CR5 ทัวร์เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง บ้านดำ 2วัน 1คืน 3900บาท จากกทม.รถตู้

วันแรก กรุงเทพ เชียงราย 
16.30 น. นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามกับม.หอการค้าไทย
17.00 น. มุ่งหน้าสู่เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP COMMUTER รุ่นใหม่

วันที่สอง ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย สะบันงา ขันโตก 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมทำธุระส่วนตัวและบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
09.00 น. เที่ยว ชมพระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมสมัย ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 
และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว มี รูปปั้นเด็กตัว หรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสวนแห่งนี้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน กุ๊กฝีมือดี บริการยอดเยี่ยมที่อำเภอแม่สาย (มื้อที่ 2) 
13.00 น. ถึง อ.แม่สาย ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แล้ว ข้ามฝั่งไปพม่าที่ อ.ท่าขี้เหล็ก มีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก แวะชมและชิม สตอเบอรรี่ซึ่งปลูกอยู่ในอำเภอแม่สาย 
14.00 น. เดินทางมุ่งหน้า สู่เชียงราย เดินทาง เข้าสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
17.00 น. เข้าที่พักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านสะบันงา ขันโตก (มื้อที่ 3) จากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินตามอัธยาศัย หรือไนท์พล่าซ่า เชียงราย

วันที่ 3 วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ดอยแม่สลอง ดอกซากุระ ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 สุสานนายพลต้วน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ(มื้อที่ 4) ดอยแม่สลอง ซึ่งจะพบ ดอกซากุระ หรือ นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สวยงามพบได้บนดอยแม่สลอง แวะชิมชาคุณภาพดี ชาอู่หลงที่ไร่ชา101 จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล จากนั้น เดินทางขึ้นยอดดอยแม่สอง นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 5) หลังจากนั้นนมัสการวัดพระแก้ว 
13.00 น. เที่ยวชม วัดร่องขุ่น ชมศิลปะอันอ่อนช้อยสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในฤดูหนาวช่วงยามเช้าวัดนี้จะถูกปกคลุมด้วยหมอก สวยงาม 
14.00 น. นมัสการพระ วัดห้วยปลากั้ง วัดที่เก่าแก่ ประวัติไม่ทราบ ได้รับการกล่าวขานจากผู้ที่มีความศรัทธา ว่าเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมากมาย
15.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำนางแล สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห้งชาติ ด้านจิตกรรม ชมศิลปะการสร้างแบบล้านนา โดยภายในจะมีโทนสีเป็นสีดำทั้งหมด และรับประทานอาหารเย็น(คณะทัวร์จ่ายเอง) แล้วมุ่งหน้ากับกทม.

วันที่สี่ กทม. 
05.00 น. ถึงกทม. พร้อมความประทับใจ

ราคาท่าน 3,900 บาท เริ่มต้นที่ 10 ท่าน

อัตรานี้รวม 
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 4 มื้อ
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าชม ตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,533