TP212 ทัวร์ปาย ราคาถูก 2วัน 1คืน 3,900 บาท จากกทม. รถตู้

วันที่หนึ่ง กทม. ออบหลวง
19.30 นัดพบกันที่ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
20.00 มุ่งหน้าเดินทางด้วยรถตู้ COMMUTER VIP 

วันที่สอง ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำและจองกลาง พระธาตุกองมูพักปางอุ๋ง
08.00 เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงรับประทานอาหารเช้าที่ร้านหน้าอุทยานในบรรยากาศยามเช้า(มื้อที่ 1) ซึ่งจุดนี้เป็น Unseen in Thailand ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทยสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์บริเวณสะพานเชื่อมภูเขาสองลูกเข้าด้วยกันสามารถเห็นวิวได้กว้างไกล
จากนั้นเดินทางไปยังสวนสนบ่อแก้วชมทิวทัศน์ของสวนสนสามใบที่ขึ้นในระดับน้ำทะเลที่ 1,000 เมตรขึ้นไปปลูกเป็นแถวแนวยาวสวยงาม
10.30 นำชมถ้ำแก้วโกมลหรือถ้ำหิมะน้ำแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand ผลึกแร่ที่ใสซึ่งเป็นหินงอกหินย้อยสวยงามเป็นที่ประทับใจจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) เดินทางล่องเรือแม่น้ำปายชมกระเหรี่ยงคอยาว
17.00 เที่ยวชมวัดจองคำและจองกลาง วัดที่มีศิลปแบบล้านนาสถาปัตยกรรมที่คงความเป็นล้านนาหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาสามารถชมได้จากวัดที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ และในช่วงเย็นบริเวณโดยรอบวัดจะมีชาวบ้านท่องถื่นสินค้ามาจำหน่ายบรรยากาศเย็นๆกับโรตีที่แม่ฮ่องสอนไม่แพ้ที่ปาย
จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ดอยอันศักดิ์พระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลชมบรรยากาศรอบเมืองแม่ฮ่องสอน
18.00 เข้าที่พักบนปางอุ๋งที่นี่บรรยากาศดี พักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3)
21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศปางอุ๋ง

วันที่สาม ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย ภูโคลน
05.00 น. นำชมปางอุ๋งสัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบกับบรรยากาศสุดโรแมนติกจากนั้นเดินทางเข้าชมหมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่าชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่นรับประทานอาหารเช้าที่บ้านรักไทยรายการแนะนำขาหมูมันโถ (มื้อที่ 4) 
08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ภูโคลน โคลนบริสุทธิ์ที่รักษาผิวหน้าได้อย่างดี(ค่าบริการไม่รวมในโปรเเกรม)มีไม่กี่แห่งและพบที่ภูโคลนแห่งนี้จากนั้นเข้าชมทุ่งดอกบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ดอยที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองเต็มดอย(ดอกบัวตองปีนี้บานประมาณวันที่ 11 พ.ย. และจะชมได้ถึงสิ้นเดือนพ.ย. หลังจากนั้นจะนำชมถ้ำปลาเพื่อทดแทนทุ่งดอกบัวตอง)
พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) เดินทางกลับกทม.

วันที่สี่ กทม
05.00 เดินทางกลับถึง กทม ด้วยความประทับใจการบริการ


ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืน(เต๊นท์)
ค่าอาหาร 5 มื้อ
น้ำดื่มและขนมระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
Visitors: 1,510