KY112 ทัวร์เขาใหญ่ ราคาถูก 3วัน 2คืน จาก กทม. รถบัส

วันที่หนึง กทม. - วังน้ำเขียว - ศึกษาข้อมูลเชิงเกษตร - อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิน

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม ปตท. วิภาวดี โดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก

06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จังหวังนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ รับประทานอาหารเช้าบริการอาหรกล่อง (มื้อที่1) 

10.00 น. ถึง อ.วังน้ำเขียว ชมไร่องุ่น วิลเลจฟาร์ม ที่นี่เป็นไรองุ่นและโรงผลิตไวน์ไตล์ ฝรั่งเศสแหล่งจำหน่ายไวน์และน้ำองุ่นชั้นเลิศ ที่มาพร้อมรสชาตินุ่มๆละมุนลิ้นขององุ่นไวน์ปลอดสารพิษ ทำให้วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ไวเนอรี่ เป็นที่รู้จักและคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีผ่าน Shelf เครื่องดื่มในซูปเปอร์มาเก็ต ชั้นนำบริการอาหารเที่ยง (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตดอกหน้าวัวสายพันธุ์ต่างประเทศ ทั้งดอกสีแดง สีขาว สีชมพู สีเขียว สีม่วง คุณภาพรับประกันได้ จากการได้รับรางวัลที่ 1 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตมาแล้ว นอกจากได้รับรางวัลที่ 1 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว นากจากดอกหน้าวัวแล้ว ในปัจจุบัน สวนแห่งนี้ยัง ผลิต องุ่นพันธุ์ดี ทั้งชนิดมีเมล็ด และไม่มรเมล็ด ออกจำหน่าย และ ให้เยี่ยมชม อีกด้วยจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่หมู่บ้านไทยสามัคคี เก็บภาพประทับใจที่สวนคุณวิภา สวนคุณต่อ ชมและเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆจากฟาร์มเห็ดสด ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี

17.00 น. จากนั้นเข้าที่พักที่รีสร์อท ชมบรรยากาศ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วังน้ำเขียว - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ปาลิโอ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่4) จากนั้นนำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง 

10.00 น. จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะสักการะศาสเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แวะจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารที่อทยาน (มื้อที่5)

13.00 น. เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ ซึ่งตกลงมาจากหน้าผาสูว 20 เมตร บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตตาเลียน นำท่านเข้าที่พักที่เขาใหญ่รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ที่รีสอร์ท จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ไร่ทองสมบูรณ์ - หลวงพ่อขาว - ไร่องุ่นสุพัตรา - กทม.

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื่อที่7) จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางสู่ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า, (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในโประแกรมทัวร์กิจกรรมละ 150 บาท) โกคาร์ท,รอกลอยฟ้า,คาร์ครอส,ล็อกไรด์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่8) จากนั้น แวะไร่องุ่นสุพัตรา เป็นองุ่นมีเมล็ดและไร้เมล็ดมีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่น และองุ่นตัดสดจำหน่ายตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจำหน่ายให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกองุ่นด้วย แวะสักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ของพรหลวงพ่อ ก่อนเดินทางกลับ จากนั้นเดินทางกลับ กทม.

20.00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากสไมล์ไทย ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่ารถบัส VIP รุ่นใหม่

- ค่าอาหาร 8 มื้อ

- ค่าที่พัก 2 คืน

- ค่ารถท้องถิ่น 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆและค่าส่องสัตว์

- ค่าประกันชีวิต 200,000บาท

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง

Visitors: 1,510