KB229 กทม. สังขละบุรี พุน้ำร้อนหินดาด สะพานข้าแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดจมน้ำ 3 วัน 2 คืน 4,900 บาท เดินทางโดยรถตู้ VIP


วันแรก กทม.-นั่งรถไฟสายมรณะ-ไทรโยคน้อย-สังขละบุรี
04.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า
05.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ
08.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง สะพานข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ มาก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่า การสร้างสะพานเต็มไปด้วยความยากลำบาก ความโหดร้ายของสงครามความทารุณ ทำให้เชลยศึกต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเหมือนอนุสรณ์ของความโหดร้ายทางสงคราม ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ถ่ายรูปบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิเช่น นิล พลอย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว
10.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านมายังสถานีรถไฟ กาญจนบุรีเพื่อเตรียมตัวนั่งรถไฟยังสถานีน้ำตก ใช้เวลา 2 ชม.ระหว่างทางคณะทัวร์จะได้ชมบรรยากาศของเมืองกาญจน์ รถไฟเลาะแม่น้ำแควไปเรื่อยๆ มองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีโดยเมื่อถึงจุดไฮไลน์ตรงถ้ำกระแซ นักท่องเที่ยวจะชะโงกหน้าออกมาถ่ายรูป
12.35 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสถานีน้ำตก ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายหลังจากนั้นทีมงานนำคณะทัวร์ทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
14.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.สังขละบุรี
17.00 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)
18.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก ซองกาเรียรีสอร์ท
วันที่สอง ขี่ช้าง ล่องแพ แม่น้ำรันตี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือชมทะเลสาบยามเช้า ซึ่งทะเลสาบนี้คือ แม้น้ำสามสายที่มาบรรจบกัน บิคลี่ รันตี และซองกาเรีย นำทุกท่านมาถึงยัง แม่น้ำรันตีแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปขึ้นช้าง ใช้เวลานั่งช้างประมาน 1 ชม.ครึ่ง ระหว่างที่นั่งช้างท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร ตลอดส้นทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) แบบปิกนิก
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านได้ล่องแพไม่ไผ่ซึ่งเป็นแพธรรมชาติ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นชาวกะเหรี่ยงประจำแต่ละคณะทัวร์จะได้สนุกกับการบังคับทิศทางของแพและระหว่างทางก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
16.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านกลับมาขึ้นเรือเพื่อกลับสู่ที่พัก
17.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)
 
วันที่สาม วัดเสาร้อยต้น วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยา สะพานมอญ วัดใต้น้ำ
06.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านตักบาตรยามเช้า บริเวณสะพานมอญ (ตักบาตรลูกค้าจ่ายเอง) ซึ่งสะพานมอญแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวมอญและชาวไทย คณะทัวร์ได้รูปคู่กับสะพานมอญเพื่อเป็นที่ระลึก
07.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งเรือเพื่อไปชมวัดใต้น้ำซึ่งในอดีตคือวัดแห่งนี้คือวัดที่หลวงพ่ออุตมะและชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนทำให้ต้องย้ายวัดขึ้นไปบนเนินเขาสูง คือวัดวังก์วิเวนการามในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดแห่งตั้งแต่เดือน กันายน-เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจะมากเราจะเห็นเฉพาะ หอระฆังและโบสก์ และตั้งแต่เดือน มีนาคม – กรกฎาคม สามารถนั่งเรือไปจอดแล้วเดินชมวัดได้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
09.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังวัดเสาร้อยต้น โดยจะผ่านแดนไทย-พม่า ด่านเจดีย์สามองค์ คณะทัวร์ทุกท่านนมัสการพระประธานที่วัดเสาร้อยต้น ซึ่งเป็นพระแบบพม่า ชมวัดที่สร้างด้วยไม้สัก จำนวนถึงร้อยต้น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านมา เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเจดีย์แห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่ออุตมะและชาวบ้าน ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกหัวแม่มือขวาโดยหลวงพ่อได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาและเดินทางไปยังวัดวังก์วิเวการาม เข้านมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง พุน้ำร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง น้ำพุร้อนแห่งนี้สร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ำจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่จะมาแช่น้ำร้อนเพื่อช่วยลดอาการเหน็บชาหลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จะมีความสวยงามมากที่สุดในช่วงฤดูฝนเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)
22.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการท่านละ 4,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร (8มื้อ)
- ค่ามัคคุทศก์นำเที่ยว
- ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าขี่ช้าง-ล่องแพ
Visitors: 1,499